Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Rreth Nesh
Faqja Kryesore > Rreth nesh > Kuadri Ligjor

Kuadri Ligjor

Fondi Shqiptar i Zhvillimit është një institucion publik, statusi ligjor i të cilit rregullohet nga:


  • Ligji nr.10130, dat 11.5.2009, "Për Fondin Shqiptar të Zhvillimit", i ndryshuar.


    Shkarko Dokumentin në PDF


  • Statuti i FSHZH, miratuar me Vendimin nr. 82, datë 17.07.2009 të Këshillit Drejtues

  • Manuali i Procedurave Administrative dhe Financiare, miratuar me Vendimin nr.29, datë 24.03.2004 të Këshillit Drejtues, i ndryshuar.