Shqip | English
Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Kontakt
Faqja Kryesore > Kontakt

Kontakt 

Zyra qendrore
Rruga "Sami Frasheri", Nr 10 Tirane - Albania
Tel: +355 4 2235 597/8
Tel/Fax: +355 4 2234 885
Email:
Zyra Rajonale Fier
Romeo Pasha
Menaxher Kontrate
Email:
Adresa: Zyrat e Bashkisë Fier, Kati i parë
Zyra Rajonale Gjirokastër
Pavli Mico
Menaxher Kontrate
Email:
Adresa: Lagjia "Varosh"
Zyra Rajonale Elbasan
Stavri Çollaku
Menaxher Kontrate
Email:
Adresa: Zyrat e Qarkut Elbasan, Kati i dytë
Zyra Rajonale Korçë
Stavri Collaku
Menaxher Kontrate
Email:
Adresa: Pallati i Mihail Kapuranit, Trekëndëshi, kati i dytë
Zyra Rajonale Shkodër
Agustin Lukaj
Menaxher Kontrate
Email:
Adresa: Zyrat e Qarkut Shkodër, rruga “13 dhjetori”, Shkodër
Zyra Rajonale Lezhë
Agustin Lukaj
Menaxher Kontrate
Email:
Adresa: Lagjia "Skënderbeg”, ish-shtëpia e oficerëve, Lezhë
Zyra Rajonale Kukës
Xheme Neci
Menaxher Kontrate
Email:
Adresa: Zyrat e Bashkisë Kukës
Zyra Rajonale Tropojë
Xheme Neci
Menaxher Kontrate
Email:
Adresa: Zyrat e Bashkisë Tropojë
Zyra Rajonale Peshkopi
Rafet Gjoka
Menaxher Kontrate
Email:
Adresa: Lagjia "Nazmi Rushiti"
Zyra Rajonale Vlorë
Romeo Pasha
Menaxher Kontrate
Email:
Adresa: Rr. "Hajro Çakërri" 5-9 kat, Vlorë

Kontakte të tjera

Përgjegjëse e Marrëdhënieve me Publikun
Laureta Spahiu

lspahiu@albaniandf.org

Departamenti i Infrastrukturës
Ylli Murati

ymurati@albaniandf.org

Departamenti i Financës
Irma Beci
Specialiste e DisbursimeveDepartamenti i Zhvillimit Rajonal
Blendi Bushati
Drejtor i Departamentit të Zhvillimit RajonalDrejtor i Departamentit Juridik dhe Prokurimeve
Adnand Bërdica

aberdica@albaniandf.org

Njësia e Prokurimit
Artjan Plasari
Përgjegjës i Njësisë së Prokurimit

aplasari@albaniandf.org

Njësia e Administratës
Mirela Piranjani
Përgjegjëse e Njësisë së AdministratësNjësia e Burimeve Njerëzore
Edlira Gjuraj
Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore

egjuraj@albaniandf.org