Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Publikime
Faqja Kryesore> Publikime > Raporte Vjetore

Raporte Vjetore

Raport Vjetor 2010

Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatė vitit 2010 është angazhuar intensivisht në përmbushjen e misionit të tij për nxitjen e një zhvillimi ekonomik dhe social tė qėndrueshėm, tė balancuar dhe koheziv nė nivel rajonal dhe lokal.


Raport Vjetor 2009

Në këtë raport paraqitet aktiviteti vjetor i kryer nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për vitin 2009. Raporti ofron një panoramë të ecurisë së programeve kryesore, aktivitetin institucional të FSHZH-së si edhe aktivitetet e planifikuara në vazhdim....


Raport Vjetor 2008

Nëpërmjet këtij raporti paraqitet në mënyrë të prmbledhur aktiviteti i Fondit Shqiptar të Zhvillimit për vitin 2008. Raporti synon të japë realizimin e objektivave kryesorë të punës së FSHZH-së qëe lidhen me investimet në infrastrukturë për Njësitë e Qeverisjes Vendore, aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve të tyre, burimet financiare dhe realizimin e shpenzimeve sipas planifikimit buxhetor për këtë vit. Gjithashtu në këtë raport kryhet një analizë e aktivitetit dhe rezultateve të arritura gjatë kësaj periudhe....


Raport Vjetor 2007

Nëprmjet këtij Raporti paraqitet në mënyrë të përmbledhur aktiviteti i FSHZH-së për vitin 2007. Raporti synon të japë realizimin e objektivave kryesorë të punës së FSHZH-së që lidhen me investimet në infrastrukturë për Njsitë e Qeverisjes Vendore, aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve të tyre, burimet financiare dhe realizimin e shpenzimeve sipas planitifikimit buxhetor për këtë vit....