Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Publikime
Faqja Kryesore> Publikime > Publikime të tjera

Publikime të tjera


14 Korrik 2016

Ashtu si dhe u njoftua paraprakisht ne faqen zyrtare te internetit te Fondit Shqiptar te Zhvillimit (Njoftimi i dates 21 Qershor 2016), konsultimet me publikun per projektin e financuar nga Banka Boterore ‘”Për Zhvillim të Integruar Ekonomik Urban”, u organizuan si me poshte:


Kuadri i Menaxhimit Mjedisor dhe Social


- Konsultimi me publikun per Kuadrin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social (Draft) u organizua ne Tirane, prane Fondit Shqiptar te Zhvillimit, data 6 Korrik 2016, Ora 09:30. Lutemi te gjeni bashkengjitur minutat e ketij takimi dhe dokumentin e rishikuar (ESFM Albanian Version final)


Plani i menaxhimit social dhe mjedisor per “Rehabilitimin e shkallareve te Sarandes”


- Konsultimi me publikun per shkallaret e Sarandes u organizua ne qytetin e Sarandes, ne kinemane verore tek Sheshi i Limanit, data 8 Korrik 2016, ora 19.30, Lutemi te gjeni bashkengjitur minutat e ketij takimi dhe dokumentin e rishikuar te Planit te Menaxhimti Social dhe Mjedisor per Shkallaret e Sarandes (EMP Saranda Stairs final shqip)


Plani i menaxhimit social dhe mjedisor per “Rehabilitimi i rruges me kalldrem te Kalase “Mihal Komneno” dhe i pikes panoramike “Tabja””


- Konsultimi me publikun në Berat u organizua ne Pallatin e Kultures te qytetit Berat, ne daten 7 Korrik 2016, ora 11:00. Lutemi te gjeni bashkengjitur minutat e ketij takimi dhe dokumentin e rishikuar te Planit te Menaxhimit Social dhe Mjedisor per “Rehabilitimi i rruges me kalldrem te Kalase “Mihal Komneno” dhe i pikes panoramike “Tabja” (EMP Mihal Komneno Pedestrian Road to Berat Castle final shqip)21 Qershor 2016

Projekti i Bankes Boterore ‘”Për Zhvillim të Integruar Ekonomik Urban” pritet te zbatohet nga Qeveria Shqiptare (Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria e Finances, Fondi Shqiptar i Zhvillimit” pas miratimit te tij.


Projekti do të mbështesë vizionin e Qeverisë Shqiptare për të promovuar zhvillimin rajonal duke përmirësuar infrastrukturën urbane, rritjen e vlerave kulturore dhe forcimin e kapaciteteve institucionale për të mbështetur zhvillimin ekonomik lokal në zonat e përzgjedhura në jug të Shqipërisë.Komponentet kryesore te projektit jane:


1. Përmirësimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës;
2. Ngritja e kapaciteteve institucionale;
3. Mbështetja në zbatim.


Ftojme publikun te njihet me pritshmerite qe ky projekt parashikohet te sjelle ne mjedis dhe ne fushen sociale te rajonit ku do te implementohet, nepermjet dokumentave te meposhtme:


Kuadri i Menaxhimit Mjedisor dhe Social, Draft (Shkarko dokumentin)


- Konsultimi me publikun ne Tirane do te organizohet prane Fondit Shqiptar te Zhvillimit, data 6 Korrik 2016, Ora 09:30

Plani i menaxhimit social dhe mjedisor per “Rehabilitimin e shkallareve te Sarandes”, Draft (Shkarko dokumentin)


- Konsultimi me publikun në Sarandë do të organizohet pranë Bashkisë Sarandë, data 8 Korrik 2016, ora 19.30, tek Sheshi i Limanit.

Plani i menaxhimit social dhe mjedisor per “Rehabilitimi i rruges me kalldrem te Kalase “Mihal Komneno” dhe i pikes panoramike “Tabja””, Draft (Shkarko dokumentin)


- Konsultimi me publikun në Berat do të organizohet pranë Bashkisë Berat, data 7 Korrik 2016, ora 11:00, Salla e katit të dytë tek Pallati i Kulturës.

Ju ftojme te merrni pjese.