Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Publikime
Faqja Kryesore> Publikime > Publikime të tjera

Publikime të tjera


Plani Kombetar Sektorial i Turizmit
Rajoni i Alpeve Shqiptare

Masterplani i Alpeve formulon një kornizë afatgjatë për zhvillimin e këtij rajoni dhe shndërrimin e tij në një pol të rëndësishëm të turizmit në vend dhe në një destinacion turistik ndërkombëtar, duke pasur në themel të tij bukuritë mahnitëse dhe pasurinë kulturore.

Zona që studion Masterplani shtrihet në territorin administrativ të 4 bashkive dhe përbëhet nga 12 njësi administrative:
- Pult, Shosh, Shalë të Bashkisë Shkodër
- Shllak dhe Temal të Bashkisë Vau i Dejës
- Kelmend dhe Shkrel të Bashkisë Malësi e Madhe
- Bajram Curri, Bujan, Margegaj, Lekbibaj dhe Tropojë e Vjetër të Bashkisë Tropojë

Orientimi i duhur i politikave dhe strategjive të zhvillimit, krijimi i produkteve dhe diversifikimi i ofertës turistike, nxitja e infrastrukturës së turizmit dhe zhvillimi i burimeve njerëzore ka për qëllim madhor të ndikojë në rritjen e mirëqenies së banorëve të këtij rajoni.

Një nga pjesët e Masterplanit është edhe Plani Kombetar Sektorial i Turizmit të Zonës së Alpeve (PKST). Pas një serie të gjatë konsultimesh me publikun dhe grupet e interesit, ky dokument me rëndësi kombëtare përcakton shtyllat e zhvillimit të rajonit të Alpeve për 15 vitet në vazhdim.

Nëpërmjet këtij Masterplani, Alpet shqiptare hyjnë në një cikël të ri të zhvillimit bazuar në një qasje të re territoriale më të ekuilibruar dhe që synon mbrojtjen e mjedisit, nxitjen e ekonomisë lokale dhe integrimin e saj në ndustrinë e turizmit.
05 Janar 2018

Nën-projekti "Rehabilitimi i rrugës Fier-Seman" pritet të financohet nëpërmjet huasë së Bankës Botërore për qeverinë shqiptare, të zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, sapo të miratohet projekti "Rehabilitimi i rrugeve lidhese rajonale dhe lokale".


Projekt-idente paraprake për këtë pjesë të rrugës janë dorëzuar nga projektuesi, në bazë të të cilave është përgatitur drafti i Raportit të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social.
Ky raport do të diskutohet më 15 janar, ora 11:00, në Bashkinë Fier, prane Shkolles se mesme bujqesore ‘Rakip Kryeziu”, Ferma Çlirimi
Të gjithë aktorët janë të ftuar të marrin pjesë në diskutim.


Ju mund ta shkarkoni këtë draft raport në lidhjen e mëposhtme:


ESIA Fier - Seman - draft paraprak shqip (Shkarko dokumentin shqip)


Informacion mbi takimin e organizuar: Shkarko dokumentin (Minutat e takimit)


Ne rast komentesh dhe sugjerimesh, mund te kontaktoni:
akallfa@albaniandf.org
Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Rr. Sami Frasheri Nr. 10, Tirane20 Shtator 2017

“Rehabilitimi i Zones Qafa e Pazarit”, Gjirokastër


Rehabilitimi i Qafes se Pazarit është pjesë e investimeve që po realizohen në kuadër të projektit “Zhvillimi i Integruar Urban e Turistik në Shqipëri” i financuar prej World Bank Group. Projekti synon të luajë një rol kyç në orientimin dhe demostrimin e dobisë që kjo qasje inovative e integruar ka për zhvillimin rajonal dhe mundësitë që krijon për adresimin e një sërë objektivash që janë edhe pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Territorit.


Nënprojekti do të financojë rehabilitimin dhe restaurimin e rrugëve me kalldrëm, shesheve, shkallëve, trotuareve, si dhe do të instalojë një sistem të mbrojtjes nga zjarri, kanalizimet për ujrat e përdorur e ata të shiut, ndriçimin dhe rrjetet e komunimit në zonën e Qafës së Pazarit, në qendër të qytetit të Gjirokastrës. Projekti Teknik për këtë ndërhyrje është përgatitur nga DEA studio, financuar prej Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Per te evidentuar dhe zbutur ndikimet ne mjedis dhe ne aspektet sociale te ketij nenprojekti, eshte hartuar Plani i menaxhimit social dhe mjedisor per “Rehabilitimin e Zones Qafa e Pazarit”,
Draft (Shkarko dokumentin)


Konsultimi me publikun per kete nenprojekt në qytetin Gjirokaster do të organizohet tek Kinemaja e Re, data 10 Tetor 2017, ora 11:00.14 Korrik 2016

Ashtu si dhe u njoftua paraprakisht ne faqen zyrtare te internetit te Fondit Shqiptar te Zhvillimit (Njoftimi i dates 21 Qershor 2016), konsultimet me publikun per projektin e financuar nga Banka Boterore ‘”Për Zhvillim të Integruar Ekonomik Urban”, u organizuan si me poshte:


Kuadri i Menaxhimit Mjedisor dhe Social


- Konsultimi me publikun per Kuadrin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social (Draft) u organizua ne Tirane, prane Fondit Shqiptar te Zhvillimit, data 6 Korrik 2016, Ora 09:30. Lutemi te gjeni bashkengjitur minutat e ketij takimi dhe dokumentin e rishikuar (ESFM Albanian Version final)


Plani i menaxhimit social dhe mjedisor per “Rehabilitimin e shkallareve te Sarandes”


- Konsultimi me publikun per shkallaret e Sarandes u organizua ne qytetin e Sarandes, ne kinemane verore tek Sheshi i Limanit, data 8 Korrik 2016, ora 19.30, Lutemi te gjeni bashkengjitur minutat e ketij takimi dhe dokumentin e rishikuar te Planit te Menaxhimti Social dhe Mjedisor per Shkallaret e Sarandes (EMP Saranda Stairs final shqip)


Plani i menaxhimit social dhe mjedisor per “Rehabilitimi i rruges me kalldrem te Kalase “Mihal Komneno” dhe i pikes panoramike “Tabja””


- Konsultimi me publikun në Berat u organizua ne Pallatin e Kultures te qytetit Berat, ne daten 7 Korrik 2016, ora 11:00. Lutemi te gjeni bashkengjitur minutat e ketij takimi dhe dokumentin e rishikuar te Planit te Menaxhimit Social dhe Mjedisor per “Rehabilitimi i rruges me kalldrem te Kalase “Mihal Komneno” dhe i pikes panoramike “Tabja” (EMP Mihal Komneno Pedestrian Road to Berat Castle final shqip)21 Qershor 2016

Projekti i Bankes Boterore ‘”Për Zhvillim të Integruar Ekonomik Urban” pritet te zbatohet nga Qeveria Shqiptare (Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria e Finances, Fondi Shqiptar i Zhvillimit” pas miratimit te tij.


Projekti do të mbështesë vizionin e Qeverisë Shqiptare për të promovuar zhvillimin rajonal duke përmirësuar infrastrukturën urbane, rritjen e vlerave kulturore dhe forcimin e kapaciteteve institucionale për të mbështetur zhvillimin ekonomik lokal në zonat e përzgjedhura në jug të Shqipërisë.Komponentet kryesore te projektit jane:


1. Përmirësimi urban dhe përmirësimi i infrastrukturës;
2. Ngritja e kapaciteteve institucionale;
3. Mbështetja në zbatim.


Ftojme publikun te njihet me pritshmerite qe ky projekt parashikohet te sjelle ne mjedis dhe ne fushen sociale te rajonit ku do te implementohet, nepermjet dokumentave te meposhtme:


Kuadri i Menaxhimit Mjedisor dhe Social, Draft (Shkarko dokumentin)


- Konsultimi me publikun ne Tirane do te organizohet prane Fondit Shqiptar te Zhvillimit, data 6 Korrik 2016, Ora 09:30

Plani i menaxhimit social dhe mjedisor per “Rehabilitimin e shkallareve te Sarandes”, Draft (Shkarko dokumentin)


- Konsultimi me publikun në Sarandë do të organizohet pranë Bashkisë Sarandë, data 8 Korrik 2016, ora 19.30, tek Sheshi i Limanit.

Plani i menaxhimit social dhe mjedisor per “Rehabilitimi i rruges me kalldrem te Kalase “Mihal Komneno” dhe i pikes panoramike “Tabja””, Draft (Shkarko dokumentin)


- Konsultimi me publikun në Berat do të organizohet pranë Bashkisë Berat, data 7 Korrik 2016, ora 11:00, Salla e katit të dytë tek Pallati i Kulturës.

Ju ftojme te merrni pjese.

RAJONI I ALPEVE SHQIPTARE

Foto Galeri
 
STRATEGJIA SEKTORIALE
PLANI I ZHVILLIMIT TË SEKTORIT
RREGULLORE E PLANIT