Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Info & Lajme

Vlorë, 12 Janar 2016

Zhvillohet mbledhja mujore për ecurinë e projekteve të infrastrukturës që po zbatohen nga FSHZH në Qytetin e Vlorës.


Ditën e martë, me datë 12 janar 2016, u zhvillua në ambientet e Zyrës Rajonale të FSHZH-së në Vlorë, takimi koordinues i radhës mbi ecurinë e projekteve të infrastrukturës që po zbatohen nga FSHZH në qytetin e Vlorës.Të pranishëm në këtë takim ishin Z. Benet Beci, Drejtor Ekzekutiv i FSHZH-së, Znj. Etjona Hoxha, Prefekte e Qarkut të Vlorës, Z. Dritan Leli, Kryetar i Bashkisë Vlorë dhe Z. Artan Shkreli, Këshilltar i Kryeministrit; të pranishëm në këtë takim ishin gjithashtu edhe përfaqësues të firmave zbatuese të projekteve. Diskutimi i këtij takimi u fokusua tek 15 projektet kryesore që po zbatohen në qarkun e Vlorës, të grupuara sipas funksionaliteteve përkatësisht në: Vija Bregdetare e Vlorës; Infrastruktura Rrugore dhe Akupuntura Urbane.


Pjesëmarrësit në takim, pas diskutimit të ecurisë së projekteve si dhe problematikave të hasura gjatë zbatimit të tyre, vijuan me një vizitë inspektimi të projekteve në terren.