Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Info & Lajme

Konkurs Ndërkombëtar Projektimi për "Restaurimin dhe Muzealizimin e Fototekës Kombëtare Marubi"

Thirrje për pjesëmarrje


Ministria e Kulturës, në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe Atelier Albania shpall thirrjen për pjesëmarrje në konkursin ndërkombëtar  të projektimit  "Për Restaurimin dhe Muzealizimin e Fototekës Kombëtare Marubi". Jeni të mirëpritur të aplikoni në: www.marubimuseum.com


International Design Competititon on the Project "Restoration and Museumization of the National Photo Gallery Marubi".


The Ministry of Culture in cooperation with the Albanian Development Fund and Atelier Albania is launching an OPEN CALL for participation in the International Design Competititon on “Restoration and Museumization of the National Photo Gallery Marubi”. You are welcome to apply at: www.marubimuseum.com