Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Info & Lajme
Faqja Kryesore > Info & Lajme > Njoftime per shtyp

Njoftime pėr shtyp 2009

Tiranë, më, 21 Maj 2009
Fillon seleksionimi i projekteve qe do të përfitojne nga programi Furnizimi me ujë i zonave rurale
Sot më date 21 Maj 2009, Fondi Shqiptar te Zhvillimit organizoi një takim me përfaqesues nga 31 komuna te Qarqeve Shkodër, Kukës dhe Dibër për programin e Furnizimi me ujë i zonave rurale, financuar nga KfW. Ky program i qeverisë Shqiptare synon realizimin e rreth 40-50 ujësjellësave rural ne veri te Shqiperise, me një vlere totale prej 9.75 milion Euro.... (lexo)
Tiranë, më, 26 Mars 2009
Fillon zbatimi i programit Furnizimi me uj i zonave rurale financuar nga KfW
Sot me datë 26 Mars 2009, pranë ambienteve të Fondit Shqiptar te Zhvillimit u organizua Workshop-i një ditor pr prezantimin e fazës përgatitore të programit Furnizimi me ujë i zonave rurale. Ky është nje program i Qeverise Shqiptare, qe zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe financohet nga një kredi me vlerë 9.75 milion Euro e ofruar prej KfW-se. Programi konsiston ne ndërtimin e rreth 40-50 ujësjellësve rural duke kontribuar ne përmirësimin e jetesës se 40.000-50.000 banoreve..... (lexo)