Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Info & Lajme
Faqja Kryesore > Info & Lajme > Njoftime per shtyp

Njoftime pėr shtyp 2008

Tiranë, më 01/07/2008
Takim me Ndërtuesit për projektin: Përmirësimi i Rrugëve Dytësore e Lokale të Shqipëris Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) organizon një takim informues me Firmat e Ndërtimit më date 04.07.2008, ora 11.00 pranë zyrave te FSHZH-së. Ky takim kryhet me firmat e ndërtimit që punojnë në ndërtimin e rrugëve, dhe qe janë të interesuara për të marre pjesë në realizimin e një prej projekteve me te mëdha te Qeverise Shqiptare dhe te financuar nga Banka Botërore Përmirsimi i Rrugëve Dytësore e Lokale ne Shqipëri.... (lexo)
Tiranë, 4 Korrik 2008
Takim i stafit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit me ndërtues e rrugëve për projektin: përmirësimi i rrugëve dytësore e Lokale te Shqipëris
Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Agjenci implementuese e Qeverise Shqiptare, në bashkpunim me Bankën Botërore, organizoi sot nje takim me firmat e ndërtimit që punojnë në sektorin e ndërtimit te rrugëve. Qëllimi i këtij takimi ishte njohja e firmave te ndërtimit me projektin e rrugëve dytësore dhe Lokale, procedurat e planifikuara, si edhe dëshira për të forcuar partneritetin dhe ngritjen e linjave të vazhdueshme te bashkëbisedimit midis palve pr te realizuar me sukses dhe cilsi të larte këtë projekt... (lexo)
Tiranë, më 21/02/2008
Në kuadër të projektit përmirësimi i rrugëve dytësore e lokale në Shqipëri, Fondi Shqiptar i Zhvillimit po kryen një seri takimesh në të gjitha Qarqet e vendit me qëllim informimin e të gjitha Njësive të Qeverisjes Vendore rreth këtij projekti si dhe identifikimin e projekteve të përshtatshme për tu financuar gjatë vitit 2008 nga ky projekt....(lexo)
Tiranë, më 12/02/2008
Në kuadër të projektit Përmirsimi i rrugëve dytësore e lokale në Shqipëri, Fondi Shqiptar i Zhvillimit po kryen një seri takimesh në të gjitha Qarqet e vendit me qëllim informimin e të gjitha Njësive të Qeverisjes Vendore rreth këtij projekti si dhe identifikimin e projekteve të përshtatshme për tu financuar gjat vitit 2008 nga ky projekt.... (lexo)