Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Info & Lajme
Faqja Kryesore > Info & Lajme > Njoftime per shtyp

Njoftime për shtyp 2007

Tiranë, më 30/10/2007
Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bankën Botërore organizoi sot me date 30 Tetor 2007, konferencën Dimension i ri për një Zhvillim të Qëndrueshëm. Konferenca prezantoi punën e kryer nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe vlerat që ky institucion ka sjell e krijuar me eksperiencn e tij 14 vjeare duke asistuar Njësite e Qeverisjes Vendore, duke rritur kapacitetet e tyre në kuadër të procesit te decentralizimit me njeë fokus në administrimin e investimeve ne infrastrukturen lokale.... (lexo)
Tiranë, më, 3 dhjetor 2007
Sot Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bankën Botror me qëllim shpalljen e fillimit të projektit të rrugëve dytësore dhe Lokale si edhe kritereve teknike për përzgjedhjen e investimeve. Ky projekt parashikohet të ketë një kosto paraprake 400 milion USD dhe do te ketë një kohzgjatje prej 5 vjetsh.... (lexo)