Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Qendra e Trajnimeve
Faqja Kryesore > Aktivitete > Qendra e Trajnimeve

Qendra Burimore për Zhvillimin Vendor & Rajonal

Rreth Qendrës Burimore për Zhvillimin Vendor&Rajonal

Qendra Burimore e Zhvillimit Vendor dhe Rajonal (Qendra Burimore) u krijua në vitin 2012, pranë Departametit të Zhvillimit Rajonal në FSHZH. Konceptimi i kësaj Qendre erdhi në përgjigje të nevojave gjithnjë në rritje për ngritje kapacitetesh të NjQV-ve si partnerë kryesorë të FSHZH-së lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm ...(lexo)Trajnimet

Në bashkëpunim të ngushtë me njësitë vendore në gjithë vendin, kurset e trajnimeve, që ofrohen nga Qendra Burimore, hartohen në përgjigje të nevojave reale për njohuri dhe aftësi praktike të administratës lokale ...(lexo)

Kalendari i Trajnimeve

1. Tematika e Kurseve të Ardhshme:


 • Menaxhimi dhe Planifikimi i Shërbimeve Publike në Nivel Lokal
 • Planifikimi dhe Menaxhimi Financiar
 • Instrumenti i Ndihmës së Para-Anëtarësimit
 • Forcimi Institucional
 • Integrimi Gjinor, Mosdiskrimini në Qeverisjen Vendore
 • Zhvillimi i Burimeve Njerëzore në Qeverisjen Lokale

2. Lajmërime për pjesėmarrje nė trajnime


Nuk ka njoftime për momentin.

Të Tjera

Dosja e Pjesëmarrësit në trajnim ... (lexo)


 • Udhėrrėfyesi i pjesėmarrėsit (pėrshkrim i shkurtėr)
 • Plani Vetjak i punės (pėrshkrim i shkurtėr)
 • CD
 • Certifikatė
 • Aplikimi (pėrshkrim i shkurtėr i procesit tė aplikimit, shpallja e lajmėrimit, forma e aplikimit, letra e autorizimit, ku dėrgohen aplikimet, dhe mėnyra e komunikimit me pjesėmarrėsit e pėrzgjedhur)