Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Aktivitete
Faqja Kryesore > Aktivitete > Aktivitete

Projektet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit

Që prej vitit 1993, Fondi Shqiptar i Zhvillimit kontribuon në realizimin e projekteve të infrastrukturës parësore si rrugë, ujësjellësa, shkolla, etj, duke ofruar një kontribut konstant në përmirësimin e kushteve të jetesës së komuniteteve lokale si edhe për përmirësimin e administrimit në nivel lokal.