Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Aktivitete
Faqja Kryesore > Aktivitete > Projekte në Zbatim

Prokurime


17 Janar 2018 - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

 • Municipality of Saranda – Detailed Designs and Construction Supervision for Saranda Tourism Gateway Integrated Urban Upgrading
... lexo

28 Dhjetor 2017 -  FTESA PËR OFERTË

 • Blerje 2 (dy) Kamione Mbeturinash për Stacionin e Transferimit
... lexo

20 Dhjetor, 2017 - Contract Award Notice

 • Project for Integrated Urban and Touristic Development – “Rehabilitation of the access road "Mihal Komneno" to Kala, FSHZH/PIUTD/AL-ADF-28554-CW-RFB
... lexo

18 Dhjetor 2017 - NOTIFICATION FOR SHORTLIST ESTABLISHED

 • Supervision services for fast-truck subproject in urban upgrading and infrastructure improvement (Berat and Permet)
... lexo

7 Dhjetor 2017 - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 • Municipality of Gjirokastra – Concept, Detail Designs and Supervision for Integrated Urban Upgrading
... lexo

15 Nëntor 2017 - NOTIFICATION FOR SHORTLIST ESTABLISHED

 • Project for Integrated Urban and Tourism Development (PIUTD)
... lexo

30 Tetor, 2017 - Contract Award Notice

 • FSHZH/PIUTD/AL-ADF-15534-CW-RFB
... lexo

6 Tetor 2017 - NOTIFICATION FOR SHORTLIST ESTABLISHED

 • Consultancy Services for the Preparation of market research and development of a tourism product and market strategy for the south of Albania & 4 selected municipalities under PIUTD
... lexo

5 Tetor 2017 - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

 • Municipalities of Berati and Përmeti - Concept, Detail Designs and supervision for Integrated Urban Upgrading
... lexo

29 Shtator 2017 - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

 • Detailed Designs and Construction Supervision for Infrastructure for Viewpoints along the touristic circuit in Southern Albania
... lexo

26 Shtator, 2017 - FTESË PËR OFERTË - PROJEKTI PËR INTEGRIMIN URBAN DHE ZHVILLIMIN E TURIZMIT

 • “Rehabilitimi i rrugës hyrëse "Mihal Komneno" për në Kala dhe Tabja”
... lexo

21 Korrik 2017 - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 • Supervision services for fast-truck subproject in urban upgrading and infrastructure improvement (Berati and Permeti)
... lexo

21 Korrik 2017 - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 • Supervision services for fast-truck subproject in urban upgrading and infrastructure improvement (Saranda and Gjirokastra)
... lexo

18 Korrik, 2017 - FTESË PËR OFERTË - PROJEKTI PËR INTEGRIMIN URBAN DHE ZHVILLIMIN E TURIZMIT

 • “Rehabilitimi i shkallareve të Sarandës”
... lexo

14 Korrik 2017 - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 • NOTIFICATION FOR CANCELING FOR SUBMISSION OF REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Supervision services for fast-truck subproject in urban upgrading and infrastructure improvement (Saranda, Gjirokastra, Berati and Permeti)
... lexo

12 Korrik 2017 - NOTIFICATION FOR SHORTLIST ESTABLISHED

 • Reference No. Al – ADF – 1557 – CQS – 2017, Consultancy for Urban Regeneration of the Existing Promenade “NaimFrasheri” in Saranda”
... lexo

30 Qershor 2017 - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 • Supervision services for fast-truck subproject in urban upgrading and infrastructure improvement (Saranda, Gjirokastra, Berati and Permeti)
... lexo

15 Qershor 2017 - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 • Consultancy Services for the Preparation of Market research and development of a tourism product and market strategy for the south of Albania & 4 selected municipalities under PIUTD
... lexo

12 Qershor, 2017 - Amendament Nr.1 i Dokumentave të Tenderit

 • "Rehabilitimi i rrugës hyrëse "Mihal Komneno" për në Kala dhe Tabja"
... lexo

9 Maj 2017 - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

 • Urban Regeneration of the Existing Promenade “Naim Frasheri” in Saranda
... lexo

8 Maj, 2017 - FTESA PËR OFERTE - PROJEKTI PËR INTEGRIMIN URBAN DHE ZHILLIMIN E TURIZMIT

 • “Rehabilitimi i rrugës hyrëse "Mihal Komneno" për në Kala dhe Tabja”
... lexo

3 Maj 2017 - NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE

 • Përshkrimi i punës për Ekspertin e Zhvillimit te Turizmit
... lexo

27 Shkurt, 2017 - GENERAL PROCUREMENT NOTICE

 • Project for Integrated Urban and Touristic Development
... lexo

6 Shkurt 2017 - NOTIFICATION OF SHORT-LISTING RESULTS FOR

 • “Supervision Services for Civil Works in the city of Gjirokastra”
... lexo

9 Janar 2017 - AMENDMENT TO INVITATION FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 • CWPIV/CS/RP/2016/8 - “Supervision Services for Civil Works in the city of Gjirokastra"
... lexo

6 Janar 2017 - INVITATION FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 • CWPIV/CS/RP/2016/8 - “Supervision Services for Civil Works in the city of Gjirokastra"
... lexo

Foto Galeri
 
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Kuadri i Menaxhimit Mjedisor dhe Social
Marreveshja
Pyetje, probleme, ankesa ne lidhje me projektin?