Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Punime Civile

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
Ndertimi i Ures se Re te Velabishtit
Prokurim elektronik

 

 

 

Autoriteti kontraktor, adresa, nr. i telefonit: Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rruga "Sami Frasheri", Nr. 10, Tirane, Nr. telefoni: +355 4 2235 597

 

Lloji i Proçedures se Prokurimit: Proçedure e Hapur

 

Objekti i prokurimit: Ndertimi i Ures se Re te Velabishtit

 

Burimi i financimit: OFID

 

Afati per kryerjen e punimeve: 6 (gjashte) muaj nga data e lidhjes se kontrates

 

Afati i fundit per pranimin e Ofertave: Ofertat duhet te dergohen elektronikisht deri me date 15/03/2013, ora 11:00, ne faqen zyrtare te Agjensise se Prokurimeve Publike: www.app.gov.al. Ofertuesit vendas dhe te huaj mund te rregjistrohen si Operator Ekonomike ne te njejtin website ose mund te perdorin llogarine e tyre nese ato jane te rregjistruar.


Data e zhvillimit te tenderit: 15.03.2013, ora 11.00 www.app.gov.al


Proçedura: Prokurim elektronik.


Shkarko: