Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Punime Civile

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
Rikonstruksioni i rruges Dajç – Dragushe
Prokurim elektronik

 

 

Autoriteti kontraktor, adresa, nr. i telefonit: Fondi Shqiptar i Zhvillimit, rruga “Sami Frasheri”, Nr. 10, Tirane, me nr. telefoni: +355 4 2235 597

 

Lloji i Proçedures se Prokurimit: Proçedure e Hapur

 

Objekti i prokurimit: Rikonstruksion i rruges Dajç – Dragushe, 2.7 km

 

Burimi i financimit: Banka Boterore

 

Afati per kryerjen e punimeve: 5 (pese) muaj nga data e lidhjes se kontrates

 

Afati i fundit per pranimin e Ofertave: Ofertat duhet te dergohen elektronikisht deri me date 10/01/2013, ora 11:00, ne faqen zyrtare te Agjensise se Prokurimeve Publike www.app.gov.al. Ofertuesit vendas dhe te huaj mund te rregjistrohen si Operator Ekonomike ne te njejtin website ose mund te perdorin llogarine e tyre nese ato jane te rregjistruar.

Data e zhvillimit te tenderit: 10.01.2013, ora 11.00 www.app.gov.al  

 

Proçedura: Prokurim elektronik

 

 

Shkarko: