Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Punime Civile

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
Rikonstruksion i ures se Baldushkut
Prokurim elektronik


 

Autoriteti kontraktor, adresa, nr. i telefonit: Fondi Shqiptar i Zhvillimit, rruga “Sami Frasheri”, Nr. 10, Tirane, me nr. telefoni: +355 4 2235 597

 

Lloji i Proçedures se Prokurimit: Proçedure e Hapur

 

Objekti i prokurimit: Rikonstruksion i ures se Baldushkut

 

Burimi i financimit: Banka Boterore

 

Afati per kryerjen e punimeve: 6 (gjashte) muaj nga data e lidhjes se kontrates

 

Afati i fundit per pranimin e Ofertave: Ofertat duhet te dergohen elektronikisht deri me date 06/02/2012, ora: 11:00, ne faqen zyrtare te Agjensise se Prokurimeve Publike www.app.gov.al. Ofertuesit vendas dhe te huaj mund te rregjistrohen si Operator Ekonomike ne te njejtin website ose mund te perdorin llogarine e tyre nese ato jane te rregjistruar.

Data e zhvillimit te tenderit: 06.02.2012, ora 11.00 www.app.gov.al  

 

Proçedura: Prokurim elektronik

 

 
Shkarko: