Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Tenderat Fitues

Project Name: Albania – Reconstruction of road Qeparo – Kudhes – Kuç, segment Qafe Shper – Ura e Kudhesit, Vlora Region


(I) Name of each tenderer who submitted a Tender:


1. JV “Gjikuria” sh.p.k. & “Arti” sh.p.k.
2. “Salillari” sh.p.k.
3. “GPG Company” sh.p.k.
4. JV “Albavia” sh.p.k. & “Pe-Vla-Ku” sh.p.k.
5. “Victoria Invest International”
6. “Gjoka Konstruksion” sh.a.
7. JV “Alb Building” sh.p.k. & “2T” sh.p.k.
8. “Tirrena Scavi”
9. JV “Consorzio Stabile EBG” & “Riviera” sh.p.k.
10. “Gener 2” sh.p.k.
11. “Consorzio Stabile ECIT”
12. “Alb Star” sh.p.k.

 

(II) Tender prices as read out at Tender Opening:

 

1. JV “Gjikuria” sh.p.k. & “Arti” sh.p.k. – 98,348,040 ALL
2. “Salillari” sh.p.k. – 249,141,720 ALL
3. “GPG Company” sh.p.k. – 148,793,592 ALL
4. JV “Albavia” sh.p.k. & “Pe-Vla-Ku” sh.p.k. – 158,618,669 ALL
5. “Victoria Invest International” – 235,890,720 ALL
6. “Gjoka Konstruksion” sh.a. – 133,307,568 ALL
7. JV “Alb Building” sh.p.k. & “2T” sh.p.k. – 134,913,240 ALL
8. “Tirrena Scavi” – 139,635,360 ALL
9. JV “Consorzio Stabile EBG” & “Riviera” sh.p.k. – 143,999,820 ALL
10. “Gener 2” sh.p.k. – 144,221,280 ALL
11. “Consorzio Stabile ECIT” – 166,696,680 ALL
12. “Alb Star” sh.p.k. – 202,681,175 ALL

 

(III) Name and evaluated prices of each Tender that was evaluated:

 

1. “Pe – Vla – Ku sh.p.k. – 228,021,556.8 ALL
2. “Salillari” sh.p.k. – 228,981,096 ALL
3. “Gjikuria” sh.p.k. – 214,258,680 ALL
1. JV “Gjikuria” sh.p.k. & “Arti” sh.p.k. – 98,348,040 ALL
2. “Salillari” sh.p.k. – 248,191,720 ALL
3. JV “Albavia” sh.p.k. & “Pe-Vla-Ku” sh.p.k. – 158,618,669 ALL
4. “Victoria Invest International” – 235,890,720 ALL
5. “Gjoka Konstruksion” sh.a. – 133,307,568 ALL
6. JV “Alb Building” sh.p.k. & “2T” sh.p.k. – 134,913,240 ALL
7. “Tirrena Scavi” – 139,635,360 ALL
8. JV “Consorzio Stabile EBG” & “Riviera” sh.p.k. – 143,999,820 ALL
9. “Gener 2” sh.p.k. – 144,221,280 ALL
10. “Alb Star” sh.p.k. – 202,681,175 ALL


(IV) Number of tenderers whose Tenders were rejected:

1. “GPG Company” sh.p.k.
2. “Consorzio Stabile ECIT”


(V) Wining Tenderer: JV “Gjikuria” sh.p.k. & “Arti” sh.p.k.

 

Address: Rruga “Brigada VIII”,
Pallati Teknoprojekt, Hyrja 1, Kati 10
Tirana, Albania

 

Contract Price: 98,348,040 ALL (VAT included)

 

Scope of the Contract: Reconstruction of road Qeparo – Kudhes – Kuç, segment Qafe Shper – Ura e Kudhesit, Vlora Region, is a road of length 9.55km situated in “mountainous” terrain. The estimated contract duration will be 9 months.