Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Prokurime

Prokurime

Ftesa për oferta


19 Prill 2010

Ftesë për Oferte për "Ndërtimi i ujësjellësit të fshatit Okshatine - Faza e Dytë

...lexo

26 Mars 2010

Ftesë për Ofertë për "Sistemim Asfaltim i rrugës Orikum - Tragjas

...lexo

10 Mars 2010

Ftesë për Oferte për "Rikonstruksioni i qendrës së qytetit dhe fasadave Ulëz

...lexo
Shkarko:
1. TIP Specifikime të vecanta punime dherash

2. TIP Specifikime të vecanta punime betoni

3. TIP Specifikime të vecanta ujësjellesa

4. A Specifikime të përgjitheshme

5. B Specifikime të vecanta punime dherash

6. KFW - ADF Dokumenta Tenderi - Faza II Okshatinë

7. Specifikimi i cmimeve Okshatinë - Faza II Okshatine

8. Preventivi i Okshatinës Faza e Dytë 2010_rev01

9. Okshatina faza e dyte PDF