Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërisë
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Prokurime

Prokurime


GENERAL PROCUREMENT NOTICE - Regional and Local Roads Connectivity Project (RLRCP)

Government of Albania (GoA) has received financing in the amount of 50 mln US$ equivalent from the World Bank toward the cost of the Regional and Local Roads Connectivity Project (RLRCP) and it intends to apply part of the proceeds to payments for goods, works, non-consulting services and consulting services to be procured under this project. This project will be is implemented by the Albanian Development Fund (ADF) as the implementing agency...


mëso më shumë


Operational Manual - KFW

Guidelines for Procurement of Goods, Works and associated Services in Financial Cooperation with Partner Countries


mëso më shumë


Tiranë më 27.02.2018

FTESË PËR TË PARAQITUR OFERTË

Drejtuar: Subjekteve te interesuar


Fondi Shqiptar i Zhvillimit njofton se do të kryejë procedurën e prokurimit me objekt “Marrja me qera e nje trualli te pershtatshem per parkimin e mjeteve të Fondit Shqiptar të Zhvillimit”, me fond limit 565.200 (pesëqind e gjashtedhjete e pese mije e dyqind) lekë pa tvsh.
Për sa më sipër jeni të ftuar të paraqisni ofertë për procedurën e mësipërme të prokurimit.
Bashkëngjitur gjeni dokumentacionin e prokurimit.


mëso më shumë

GENERAL PROCUREMENT NOTICE-Project for Integrated Urban and Touristic Development

The Government of Albania has received a financing in the amount of EURO 63,8 million equivalent from the World Bank toward the cost of the Project for Integrated Urban and Touristic Development, and it intends to apply part of the proceeds to payments for goods, works, related services and consulting services to be procured under this project. This project will be financed by World Bank...


mëso më shumë

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

The Government of Albania has received a loan from the Council of Europe Development Bank (CEB) in an of EURO 28,700,000 toward the cost of the “Community Works IV: Development of the Albanian Alps and Coastal Areas” Project, and it intends to apply a portion of the proceeds of this loan to eligible payments for goods, works, related services and consulting services to be procured under this project. This project will be jointly financed with Government of Albania with a contribution of 6,000,000 EURO...


mëso më shumë

Njoftim i Përgjithshëm Prokurimi për Rrugët Dytësore Lokale

Qeveria Shqiptare synon të aplikojë për një financim që kap shumën prej 100 milionë euro nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe nga Banka Europiane për Investime (BEI) për koston e Projektit të Rrugëve Dytësore dhe Lokale, dhe synon të perdorë një pjesë të këtyre fondeve për pagesat e mallrave, punimeve, shërbimeve që lidhen me këto punime si dhe shërbimet e konsulences që do të sigurohen nga ky projekt. Ky projekt do të bashkë-financohet nga BERZH/BEI dhe Qeveria Shqiptare....


mëso më shumë

Njoftim i Përgjithshëm Prokurimi për Rrugët Dytësore Lokale

Qeveria Shqiptare synon të aplikojë për një financim që kap shumën prej 40 milionë dollarë amerikanë nga Banka Islamike për Zhvillim për koston e Projektit të Rrugëve Dytësore dhe Lokale, dhe synon të përdorë një pjesë të këtyre fondeve për pagesat e punimeve, shërbimeve që lidhen me këto punime si dhe shërbimet e konsulences që do të sigurohen nga ky projekt. Ky projekt do të bashkë-financohet nga BIZH dhe Qeveria Shqiptare..


mëso më shumë
Tenderat Fitues

13 Qershor 2018
 • CONTRACT AWARD NOTICE - Municipalities of Berati and Përmeti -Concept, Detail Designs and Supervision for Integrated Urban Upgrading

 • ... lexo

27 Shkurt 2018
 • CONTRACT AWARD NOTICE - RFB No: CWPIV/W/OP/2017/14 - “Reconstruction of the central boulevard “Ismail Qemali”, Vlore”

 • ... lexo

20 Shkurt 2018
 • CONTRACT AWARD NOTICE - RFB No: CWPIV/W/OP/2016/10 - “Urban Requalification Works in Himara Municipality, Second Phase”

 • ... lexo

7 Nentor 2017
 • CONTRACT AWARD NOTICE - RFB No: CWPIV/W/OP/2017/13 - “Reconstruction of Ulza’s road, Mat”

 • ... lexo

31 Tetor 2017
 • NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD DECISION - RFB No: CWPIV/CS/RP/2017/17 - “Supervision Services for Civil Works in Ulza's road"

 • ... lexo

11 Tetor 2017
 • CONTRACT AWARD NOTICE - RFB No: CWPIV/W/OP/2017/12 - “Reconstruction of Kanine’s road, Vlore”

 • ... lexo

25 Shtator 2017
 • Notification of Contract Award Decision - RFB No: CWPIV/CS/RP/2017/14 - "Supervision services for civil works in Kanina's road"

 • ... lexo

1 Gusht 2017
 • - CONTRACT AWARD NOTICE - Contract No: CS/2017-C9 - Consultancy Services for Development/Acquisition of the information & Communication Technology System of Albanian Development Fund

 • ... lexo

17 Korrik 2017
 • - CONTRACT AWARD NOTICE - CWPIV/W/OP/2016/3 - Repair and construction of road infrastructure, belvedere and public beach, Dhraleo, Himara municipality

 • ... lexo

11 Korrik 2017
 • - NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD DECISION - CWPIV/CS/RP/2017/10- Supervision Services for Civil Works in coastal area of Jale and Dhermi villages, in Himara municipality"

 • ... lexo

5 Korrik 2017
 • - CONTRACT AWARD DECISION - CWPIV/CS/RP/2017/9- “Supervision services for civil works in Dhermi and Vuno villages, Himara municipality”

 • ... lexo

28 Qershor 2017
 • - CONTRACT AWARD NOTICE- “Urban regeneration of the coastal area in villages of Jale and Dhermi, in Himara Municipality”

 • ... lexo

20 Qershor 2017
 • - CONTRACT AWARD NOTICE- “Urban requalification, restoration in Vuno village, Himara municipality”

 • ... lexo

20 Qershor 2017
 • - CONTRACT AWARD NOTICE - “Urban requalification, restoration in Dhermi village, Himara municipality”

 • ... lexo

17 Maj 2017
 • - CONTRACT AWARD DECISION - CWPIV/W/OP/2016/11 - “Urban Requalification in Puka Municipality”

 • ... lexo

8 Maj 2017
 • - NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD DECISION - CWPIV/CS/RP/2016/8 - “Supervision Services for Civil Works in the city of Gjirokastra"

 • ... lexo

8 Maj 2017
 • - NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD DECISION - CWPIV/CS/RP/2016/7 - “Supervision Services for Civil Works in Dhraleo, Himare and road segment “Vlora Port – Soda Forest"

 • ... lexo

3 Maj 2017
 • - CONTRACT AWARD NOTICE CWPIV/W/OP/2016/5 - “Construction of Vlora ring road lot II and rehabilitation of the public areas in front of the Vlora waterfront promenade road”

 • ... lexo

22 Shkurt 2017
 • - CONTRACT AWARD NOTICE CWPIV/W/OP/2016/2 - “Urban Requalification Works in Himara Municipality, First Phase”

 • ... lexo

8 Shkurt 2017
 • - NOTIFICATION OF INTENTION TO AWARD THE CONTRACT CWPIV/W/OP/2016/2 - “Urban Requalification Works in Himara Municipality, First Phase”

 • ... lexo

3 Shkurt 2017
 • - Contract Award Notice CWPIV/W/OP/2016/6 - Restoration and rehabilitation of facades on the protected area in the city of Gjirokastra

 • ... lexo

1 Shkurt 2017
 • - Contract Award Notice CWC/ICB/2016/1 - Project Name: Albania – Construction of road Vlora bypass – Peshkepi – Gjorm”, Vlora Region

 • ... lexo

18 Janar 2017
 • - Intention to Award Contract - Restoration and rehabilitation of facades on the protected area in the city of Gjirokastra

 • ... lexo

13 Shtator 2016
 • - Contract Award Decision - Design services for urban regeneration of the coastal area in villages of Jale and Dhermi, in Himare Municipality

 • ... lexo

29 Gusht 2016
 • - Contract Award Decision - Supervision Services for Urban Requalification Civil Works in Vlora (First Phase), Himara (First Phase) and Puka Municipalities

 • ... lexo

3 Gusht 2016
 • - Contract Award Decision - “Restoration and urban requalification of the territory in Dhermi and Vuno villages”

 • ... lexo

12 Korrik 2016
 • - Contract/Bid No.: CWPIV/W/OP/2016/1 “Urban Requalification Works in Vlora Municipality, First Phase”

 • ... lexo

8 Qershor 2015
 • - Contract Award Notice WL – Rec 46-2 - Reconstruction of segment Tamare – Vermosh, Lot 2. Shkodra Region

 • ... lexo

12 Maj 2015
 • - WORKS CONTRACT AWARD NOTICE - Gallery “Marubi”, Shkodra, Albania

 • ... lexo

16 Prill 2015
 • - Contract Award Notice WL – CWC/NCB/2015/WL – REC 147

 • ... lexo

8 Prill 2015
 • - Contract Award Notice WL – Rec 146

 • ... lexo

6 Janar 2015
 • - Notification of Prequalification Results – Rec 146

 • ... lexo