Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Shërbime Konsulence

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE


Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) kërkon të punësojë një recepsionist/e, pranë Njësisë së Administratës, Departamenti i Funksioneve Mbështetëse.


Profili profesional dhe kualifikimet e nevojshme


  • Të ketë diplomë të shkollës së mesme, por ka avantazh me diplomë universitare (Bachelor).
  • Të ketë një eksperience pune të mëparshme në këtë pozicion pune apo të ngjashëm me të.
  • Të ketë njohuri të procedurave admnistrative.
  • Të ketë njohuri të parimeve dhe praktikave kryesore të shërbimit ndaj klientit.
  • Të zotërojë Gjuhën angleze (kryesisht të folur dhe lexuar).
  • Të ketë njohuri të kompjuterit dhe aplikacioneve të ndryshme software që mund të lidhen me punën.
  • Të ketë aftësi komunikuese, organizative dhe planifikuese, vëmendje ndaj detajeve, inisiative dhe tolerancë ndaj stresit.

Dokumentacioni që kërkohet: Kërkesë me shkrim, Curriculum Vitae + fotografi, Fotokopje të diplomës së shkollës së mesme ose universitare, Listë të notave, Dëshmi kualifikimi, etj.


Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet brenda datës 29 dhjetor 2017, në adresen:


Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Rr. "Sami Frasheri", Nr.10, Tirane.
Tel/Fax 042234885
E-mail : burimenjerezore@albaniandf.org


Vetem kandidatet e perzgjedhur do të kontaktohen.
Dokumentat e dorezuara prane FSHZH-se nuk kthehen.

Shkarko: