Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Shërbime Konsulence

NJOFTIM


Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) eshte nje agjensi me pervoje te gjate ne zbatimin e projekteve me financim te huaj per permiresimin e infrastruktures dhe ngritjen e kapaciteteve ne nivel lokal me qellim nxitjen e zhvillimit te qendrueshem social-ekonomik.


Fondi Shqiptar i Zhvillimit kerkon te punesoje nje specialist/e ne pozicionin koordinator/ekspert Hidroteknik, prane Njesise se Projekteve Hidroteknike (NjPH) per nje periudhe 3 mujore.


Detyrat kryesore do te perfshijne:


• Kontrollin e Fizibiliteteve Teknike te Hartuara nga Konsulentet dhe oponenca e tyre.

• Perditesimin e zhvillimeve ne sektorin e Ujesjelles Kanalizimeve dhe pershtatja e Manualeve dhe Procedurave te FSHZH-se me ndryshimet ne kete sektor ;

• Zgjidhjen e ēėshtjeve te caktuara me karakter teknik brenda Njesise se Projekteve Hidroteknike, te tilla si kontroll i projekt-preventivave te UK, oponenca e tyre, etj;

• Ekspertize ne objektet qe jane ne faze zbatimi.

• Menaxhim te kontratave te punimeve, dhe kontratave te konsulences.

• Informimin e NjPH-se pėr ndryshimet ne sektorin e UK, propozimin pėr ndryshime apo pėrmirėsime nė proēedurat e FSHZH ne sektorin e UK, kur gjykon se ato bien ndesh me dispozita te tjera ligjore nė fuqi, apo ne rastet kur ėshtė e nevojshme ne funksion te mbarėvajtjes se punės se institucionit.


Kualifikimet e nevojshme:


  • Diplome universitare ne degen Hidroteknike,
  • Te pakten njezet vite pervoje pune ne sektorin e ujesjelles kanalizimeve: eksperience ne njohjen e sektorit te ujesjelles kanalizimeve ne te gjithe Shqiperine, eksperience me institucione nderkombetare ne vend, eksperience si projektues/e i veprave hidroteknike, eksperience ne njohen e legjislacionit per sektorin e ujerave si dhe marredhenieve me organet administrative;
  • Aftesi te forta komunikimi dhe organizative;
  • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze, njohja e nje gjuhe tjeter te BE-se eshte nje avantazh.

Me teper informacion rreth aktivitetit te FSHZH mund te gjeni ne faqen e internetit www.albaniandf.org.


Individet e interesuar duhet te dergojne dokumentacionin e meposhtem:


  • Leter shoqeruese
  • Curriculum Vitae, ku te theksohen pervojat e meparshme dhe pikat e forta te tyre ne lidhje me vendin e punes
  • Fotokopje te diplomes dhe e listes se notave
  • Deshmi kualifikimi
  • Reference nga punedhenes te meparshem

Aplikimet duhet te dergohen brenda dates 07 tetor 2016, ora 14:00 ne adresen: Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. "Sami Frasheri", Nr.10, Tirane, ose me ane te postes elektronike ne adresen : lmiloti@albaniandf.org.


Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen. Dokumentacioni i dorezuar prane FSHZH-se nuk kthehet.

Shkarko: