Faqja Kryesore
Rreth nesh
Aktivitete
Prokurime
Info & Lajme
Publikime
Rreth Shqipërise
Kontakt
Prokurime
Faqja Kryesore > Prokurime > Shërbime Konsulence

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE


Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) kërkon të punësojë një Punonjes Mirembajtjeje me kohe te pjesshme, prane Njesise se Administrates.


Detyrat dhe përgjegjësitë e punonjesit te mirembajtjes


  • Kryerja e riparimeve dhe mirembajtja e sistemit hidraulik.
  • Kryerja e riparimeve dhe mirembajtja e sistemit elektrik.
  • Kryerja e riparimeve te ndryshme druri, metalike etj.
  • Kryerja e suvatimeve, stukimeve, patinimeve ne volume jo te medha.
  • Kryerja e lyerjeve te mureve, parmakeve te shkalleve etj.
  • Kryerja e mbajtjes dhe transportimit te objekteve me peshe (sipas standarteve te Kodit te Punes), brenda territorit te FSHZH-se.

Profili profesional dhe kualifikimet e nevojshme


  • Të kete diplomen e shkolles se mesme.
  • Te kete kualifikime ne fushat e mesiperme.
  • Te kete eksperience pune ne fushat e kerkuara.

Dokumentacioni që kërkohet: Kërkesë me shkrim, Curriculum Vitae + fotografi, Fotokopje të diplomës se shkolles se mesme, Dëshmi kualifikimi, Referenca nga punedhenes te meparshem. etj.


Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet brenda datës 23 prill 2018, në adresen:


Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Rr."Sami Frasheri", Nr.10,Tirane.
Tel/Fax 042234885
E-mail : burimenjerezore@albaniandf.org


Vetem kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ata do te testohen per aftesite praktike ne detyrat e siper permendura
Dokumentat e dorëzuara pranë FSHZH-se nuk kthehen.


Shkarko: